Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.

CERTIFICERINGER OG TILDELINGER

På siden kan du få et overblik over vores certificeringer og tildelinger. 

Vores certificeringer og tildelinger er din garanti for, at vi arbejder målrettet med at udvikle vores høje kvalitets- og sikkerhedsniveau, som har betydning for dig som kunde.

Medarbejdere kigger på certificeringer og tildelinger

CERTIFICERINGER OG TILDELINGER

På siden kan du få et overblik over vores certificeringer og tildelinger. 

Vores certificeringer og tildelinger er din garanti for, at vi arbejder målrettet med at udvikle vores høje kvalitets- og sikkerhedsniveau, som har betydning for dig som kunde.

Medarbejdere kigger på certificeringer og tildelinger

Vores certificeringer

ISAE 3402- Type 2

Hos Clever Choice tager vi IT-sikkerhed alvorligt. Derfor har vi fået udarbejdet en ISAE 3402 revisorerklæring. En revisorerklæring af typen ISAE 3402 dokumenterer og garanterer, at der er ordentlige IT-forhold hos os og fungerer som et bevis for, at vi lever op til lovkrav og god IT-skik.


Revisorerklæringen er baseret på ISO 27001/2 og udarbejdes årligt.

Hvad er ISAE 3402 erklæring?

ISAE er en forkortelse af ”International Standard for Assurance Engagements” og er en IT-revisorerklæring udarbejdet af et eksternt revisionsfirma. 

En ISAE 3402 erklæring giver et billede af den generelle tilstand af en IT-organisation. Erklæringen forholder sig til alle forretningsgange omkring IT-funktionen, som er del af eller kan påvirke den finansielle rapportering såsom; udvikling, drift, beredskab, dokumentation og mv. ISAE 3402 revisorerklæringen inddrager endvidere også de fysiske forhold, såsom hvordan servere/ datacentre er placeret. 

Vores eksterne revisor har gennemgået vores dokumentation og foretaget stikprøvevis kontrol af de forskellige områder, med udgangspunkt i ISO 27001/2. Dette munder ud i en erklæring med deres observationer og eventuelt en rapport med deres vurderinger og eventuelle anbefalinger. 

Med ISAE 3402- Type 2 revisorerklæringen kan du være sikker på, at vi har styr på IT-sikkerheden i vores hosting, og at forholdene og kvaliteten af vores IT-systemer er i orden. 

Du kan se vores seneste ISAE 3402- Type 2 revisorerklæring her: Revisorerklæring 2022

 

ISAE 3402 revisorerklæring hos Clever Choice

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores certificeringer eller tildelinger, er du velkommen til at kontakte os her.

Clever Choice er leverandør på SKI-rammeaftale

SKI står for Staten og Kommunernes Indkøbsservice og er hele den offentlige sektors indkøbsservice og – videncenter. SKI laver rammeaftaler, som kan benyttes af hele den offentlige sektor: Stat, regioner, kommuner, forsyningssektor mv.

En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe alt fra standardvarer til IT (herunder hardware, software og rådgivning). Når du vælger en leverandør på en SKI-rammeaftale, kan du være sikker på, at alt er kontrolleret og løftes efter udbudsregler, der gælder for offentlige indkøb i hele EU.

Leverandør på SKI 02.19

Clever Choice er leverandør på rammeaftale SKI 02.19. Den giver os mulighed for at levere Cherwell Service Management på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør på SKI lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Rammeaftalen 02.19 gør at alle offentlige organisationer kan købe standard fagsystemer som Software as a Service (SaaS-applikationer). Her kan vi tilbyde vores IT Service Management løsning Cherwell.

Leverandør på SKI 02.06

Clever Choice er også leverandør på SKI-rammeaftalen 02.06, som bl.a. indeholder indkøb af standardsoftware, support – og vedligeholdsaftaler. På SKI-rammeaften 02.06 tilbyder vi både Cloud og On-premise løsninger med alle vores IT Service Management løsninger.

Det giver derfor kunder mulighed for at vælge Freshservice, Matrix42 ITSM, 4me og Ivanti via SKI 02.06.

SKI-leverandør Logo til Clever Choice

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.