banner

Hvad er ITSM?

ITSM er forkortelsen af IT Service Management og dækker over systemer og processer (ITIL) en organisation bruger til at levere effektive IT-services. Gevinsten er en mere effektiv hverdag og problemløsning til gavn for brugere og kunder. 

Få struktur på dine IT-processer med ITSM

Medarbejdere i supportafdelingen hjælper dagligt både kollegaer og kunder med IT-opgaver. Det at overvåge, håndtere og besvare mange indkomne sager, uden at have den rette struktur, kan være en vanskelig opgave. Derfor tilbyder Clever Choice ITSM-løsninger, der har til formål at skabe struktur, danne overblik og understøtte arbejdet i en IT-afdeling.

Et IT Service Management system har til formål at understøtte driften og leverancen af IT-processer og -services i organisationen. Med en IT Service Management løsning, kan I skabe værdi for hele organisationen, jeres kunder og medarbejdere. Ved brug af automatisering af de manuelle og gentagne IT-processer, sikrer I, at der skabes en synergi og ensartethed, hver eneste gang et IT-problem opstår og skal løses.

Vi tilbyder brugervenlige og konfigurerbare løsninger, der kan tilpasses specifikt til jeres forretningsmæssige behov. En god ITSM-løsning kan således skaleres til organisationens skiftende behov og krav i takt med øget modenhed.

""

Vil du vide mere om ITSM?

Vi er eksperter indenfor IT & Enterprise Service Management og hjælper med rådgivning og leverance af udvalgte ITSM-løsninger.

""

Skab værdi i hele virksomheden med ESM

I kan få gavn af jeres ITSM-system i andre afdelinger end IT-afdelingen, som for eksempel i HR, Finans, Facilities og Sikkerhed m.fl. også kaldet Enterprise Service Management (ESM).

I dag er IT i større grad en integreret del i de fleste organisationer. Dette sker ud fra ønsket om at strømline, automatisere og digitalisere processer og opgaver i hele organisationen. Begrebet Enterprise Service Management er opstået i forbindelse med andre afdelinger, som har lignende opgaver, der bør prioriteres, kategoriseret og struktureres. Derfor kan gode erfaringer fra IT-afdelingernes øgede digitaliseringsgrad anvendes i øvrige afdelinger.

Enterprise Service Management, eller Shared Service Center, dækker over det at samle de forskellige services på tværs af organisationen. Et velfungerende ESM-system gør det muligt for jer at automatisere arbejdsgange, integrere systemer og forbedre medarbejdernes produktivitet i afdelingerne.

Bliv opdateret om ITSM

Nyhedsbrev

Clever Choice ITSM leverandører
BOOK EN DEMO