Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Incidenthåndtering en proces, der håndterer og løser it-nedbrud og problemer for at sikre, at organisationens IT-systemer fungerer korrekt og effektivt.

Incidenthåndtering: Best practices og fordele

Kort sagt er Incident Management en proces, der håndterer og løser it-nedbrud og problemer for at sikre, at organisationens IT-systemer fungerer korrekt og effektivt. Den er en central del af ITIL (IT Infrastructure Library), som er et anderkendt framework inden for IT-service management.

Hvad er et Incident?

Et incident er en uønsket hændelse eller fejl, der påvirker den normale drift eller ydeevne af et it-system eller en it-tjeneste. Det kan være alt fra nedbrud i infrastrukturen til softwarefejl eller et sikkerhedshul, der fører til datatab eller forringet brugeroplevelse. Incidents kan forekomme på baggrund af f.eks. planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, eller de kan være uforudsete, som f.eks. systemnedbrud eller angreb udefra.

Når et Incident opstår, er det vigtigt at reagere hurtigt og effektivt. Et Incident Management-framework eller proces træder i kraft for at håndtere incidenten. Dette indebærer typisk at indsamle oplysninger om incidenten, vurdere dens indvirkning og eskalere nødvendige ressourcer for at afhjælpe situationen. Målet er at genoprette normal drift og minimere negative konsekvenser for virksomheden og dens brugere.

For at håndtere incidents effektivt, er det vigtigt at have klare definitioner og kategoriseringer af forskellige Incident-typer. Dette hjælper med at identificere og prioritere ressourcer til afhjælpning. Desuden er et solidt Incident Management-værktøj eller system i form af en ITSM-løsning afgørende for at registrere, spore og dokumentere Incidents, samt at give overblik over deres status og løsninger.

Ved at have et velfungerende Incident Management-framework på plads kan organisationer minimere nedetid, reducere omkostninger og forbedre brugeroplevelsen. Det hjælper med at sikre en hurtig og effektiv håndtering af Incidents, så virksomheden kan bevare sin driftsstabilitet og sikre tilfredse kunder.

Incident Management Processen

Incident Management-processen er en fastlagt række skridt til at identificere, registrere, og løse it-relaterede hændelser, der kan forstyrre det normale driftsmiljø. Det starter med indrapporteringen af en hændelse, enten gennem brugere selv eller automatisk overvågningssoftware, hvorefter hændelsen klassificeres og prioriteres efter dens indvirkning på forretningen og dens brugere.

I de efterfølgende faser involveres relevant it-personale for at diagnosticere og håndtere forstyrrelsen effektivt, hvilket kan indebære brug af eskaleringsprocedurer til specialiserede teams eller yderligere analyse for at finde frem til en permanent løsning. Til sidst, når en løsning er fundet og implementeret, foretages der en grundig gennemgang for at sikre, at hændelsen er håndteret korrekt, og for at indsamle læring, der kan forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Definition af Incidents

Et Incident i ITSM-sammenhæng henviser til enhver uforudset begivenhed, som forstyrrer eller reducerer en it-tjenestes kvalitet. Incidents kræver øjeblikkelig handling for at genetablere normal service.

Incidents skelnes fra andre ITSM-termer ved deres karakter af umiddelbar indvirkning. De repræsenterer ikke en forandring eller en fejl, men en akut hændelse, der kræver hurtig respons for at minimere nedetiden.

Et velhåndteret Incident kan forøge brugertilfredsheden og signalere proaktiv it-support.

For at få en fuld forståelse af et Incident er det nødvendigt at analysere, hvordan den påvirker organisationen og hvor akut den er. Dette sker for at kunne prioritere og håndtere Incidents effektivt og dermed opretholde it-services på et optimalt niveau. Incident Management er således centralt for organisationers evne til at håndtere uventede hændelser.

Trin for effektiv incidentrespons

 1. Det første trin i effektiv Incidenthåndtering er at etablere en klar og struktureret registreringsproces. Det sikrer, at alle Incidents bliver korrekt identificeret og dokumenteret.
 2. Dernæst skal der ske en hurtig vurdering for at fastslå Incidentets alvorlighed og prioritet.
 3. Efterfølgende skal den rette person eller team straks alarmeres for at påbegynde fejlsøgning og reparation.
 4. I fjerde trin er det essentielt at kommunikere klart og rettidigt til berørte parter om incidentens status og forventet løsningstid.
 5. Et grundigt og detaljeret eftersyn skal sikre, at roden til incidentet identificeres, hvilket muliggør arbejdet med forebyggelse af fremtidige problemer.
 6. Afslutningsvis er det vigtigt at udarbejde og gennemgå en incidentrapport for at fastslå læringspunkter og optimere de fremtidige processer.

Forskellen på Incidents, Changes og Problemer

Incidents, Changes og Problemer er forskellige koncepter.

I en ITIL-orienteret tilgang til IT-servicehåndtering repræsenterer et Incident en uventet hændelse, der forstyrrer de normale serviceoperationer eller reducerer servicekvaliteten. Formålet med incidenthåndtering er at genoprette den normale service hurtigst muligt. På den anden side står begrebet “Change” for ændringer i IT-infrastrukturen, som kræver planlægning og godkendelse for at minimere risikoen for påvirkning af servicen. Forskellen er altså primært den påtænkte varighed og kontrollerede implementering af Changes, modsat den akutte og uforudsete karakter af Incidents.

Problemer er mere dybdegående fejlfinding.

Mens et Incident håndterer enkelte hændelser, fokuserer Problemhåndtering på at identificere og fjerne årsagerne bag én eller flere incidents. Det er altså en forskel i fokus: Incidenthåndtering er symptombehandling, mens problemhåndtering (Problem Management) søger at kurere selve sygdommen.

Fordele ved Incident Management

Effektiv incidenthåndtering resulterer i reduceret nedetid og minimal forstyrrelse af forretningskritiske funktioner, hvilket øger den overordnede produktivitet. En strømlinet proces sikrer, at brugerne hurtigt får hjælp, og at normale tjenester genoptages med minimale forsinkelser.

For organisationer betyder optimal incidenthåndtering også en forbedring af kundetilfredsheden og loyaliteten, da hurtig og effektiv løsning af incidents signalerer pålidelighed og kompetence. Desuden giver det værdifulde dataindsamling til løbende forbedring af IT-tjenesterne og forebyggelse af fremtidige Incidents.

Mens Incidents uundgåeligt vil opstå, understøtter ordentlig incidenthåndtering organisationens risikostyring og compliance, ved at sikre en konsistent og dokumenterbar tilgang til håndtering af udfordringerne.

Forbedret responstid

Effektiv incidenthåndtering minimerer responstiden ved uventede hændelser i IT-infrastrukturen. Nøgleparameteret er hurtig opdagelse og diagnosering af incidents.

Hurtig reaktion er afgørende for at begrænse nedetid og opretholdelse af IT-drift. Incident Management giver de nødvendige redskaber til at håndtere og løse kritiske hændelser omgående.

En væsentlig komponent i at forbedre responstiden er implementeringen af automatiserede systemer, som kan registrere og klassificere Incidents uafhængigt af manuel intervention. Dette muliggør en hurtig indledende respons.

Prioritering baseret på et Incidents alvorlighedsgrad sikrer, at ressourcerne allokeres effektivt, og at kritiske systemfejl håndteres hurtigt. Hertil vil en Service Level Agreement være essentiel, hvor der defineres, hvor hurtig responstid der skal være på forskellige kategoriseringer og fejl. For at imødekomme den ønskede brugertilfredshed. Dette er fundamentalt for organisations drift og ry.

Ved at nedsætte tidsrummet indtil en løsning på et incident er fundet, understøtter en forbedret responstid og ligeledes en stigning i kundetilfredsheden og opbygning af tillid.

Øget brugertilfredshed

Effektiv incidenthåndtering sikrer hurtig genopretning af normale tjenester, hvilket højner brugertilfredsheden.

 • Kortere nedetid: Brugere oplever minimal forstyrrelse i deres arbejdsproces.
 • Gennemsigtig kommunikation: Opdateringer om incidents fremmer brugernes tillid.
 • Kvalificeret support: Faglig ekspertise i håndteringen af hvert enkelt incident.
 • Brugertilpassede løsninger: Personlig assistance, der møder individuelle behov.
 • Fokus på servicekvalitet: Kontinuerlig forbedring af tjenesteydelser baseret på brugerfeedback.

 

Brugerne bliver holdt informeret og føler sig værdsat gennem hele processen.

Tilfredse brugere er tilbøjelige til at rapportere problemer hurtigere, hvilket hjælper med at forebygge større udfordringer.

Best Practices i Incidenthåndtering

En effektiv incidenthåndtering kræver præcis planlægning og omhyggelig eksekvering. Det begynder med en klar definition af hvad et ‘incident’ er og etablering af procedurer for hvordan disse skal dokumenteres og håndteres. Dette skal suppleres med regelmæssige træningssessioner for IT-support teamet, såvel som udrulning af retningslinjer for god praksis, der sikrer en hurtig og effektiv reaktion på hændelser. Implementering af en Service Level Agreement (SLA) er centralt, da det fastsætter forventningerne til reaktionstid og servicekvalitet over for brugerne.

Prioritering af Incidents

Effektiv incidenthåndtering starter med korrekt prioritering, der sikrer, at de mest kritiske hændelser håndteres først.

 • Høj prioritet for incidents med store forretningsmæssige konsekvenser eller høj risiko.
 • Middel prioritet for incidents med moderate konsekvenser for virksomheden.
 • Lav prioritet for småproblemer eller spørgsmål, der har minimal indvirkning.

 

Prioritering bør baseres på en foruddefineret og konsistent metodik for at sikre transparens og retfærdighed.

En metodisk tilgang til prioritering hjælper med at optimere ressourceudnyttelsen og mindske driftsforstyrrelser.

Kommunikation under Incidents

En effektiv kommunikationsstrategi er afgørende, når uforudsete IT-udfordringer opstår, sikrer inddragelse af de rette resurser og faciliterer en hurtig løsning. Det understøtter operationel kontinuitet og minimerer forstyrrelserne for brugeren.

Præcis og tidssvarende information er nøglen til en vellykket håndtering af incidents. Brugere og stakeholders skal informeres løbende.

Overholdelse af kommunikationsplaner sikrer, at relevant information når frem og forhindrer fejldisponering af ressourcer samt potentielle misforståelser. En godkendt kommunikationsstrategi bør etableres på forhånd.

Informerende opdateringer om incidenters status og forventede løsningstider hjælper med at sætte realistiske forventninger og opretholder tilliden til IT-afdelingen. Regelmæssige og nøjagtige opdateringer er essentielle.

Vægtningen af proaktiv kommunikation kan ikke understreges nok. Det forhindrer rygter og sikrer, at medarbejdere forstår hændelsens omfang og virkningen på deres arbejde.

Ivanti Neurons for ITSM understøtter strømlinede kommunikationsprocesser, hvilket muliggør en omkostningseffektiv og gennemsigtig håndtering af incidents. Dette system fremmer arbejdet med incidenthåndtering ved at lette informationsflowet.

Løbende forbedringer

Effektiv incidenthåndtering forudsætter en kontinuerlig forbedringsproces, der evaluerer og optimerer eksisterende procedurer.

 1. Etabler Feedback Mekanismer: Implementer systemer for indsamling af feedback fra brugere og teknisk personale.
 2. Analyser Incident Data: Gennemgå og analyser data fra incidents for at identificere mønstre og årsager.
 3. Foretag Justeringer: Anvend indsamlet data til at foretage nødvendige justeringer i processer og procedurer.
 4. Uddan og Informer: Uddan it-personalet og informer brugerne om ændringer og forbedringer.
 5. Revision og Overvågning: Implementer regelmæssige revisioner og kontinuerlig overvågning for at sikre, at ændringerne har den ønskede effekt. Optimeringen skal være baseret på konkrete incidentrapporter og brugerfeedback for at sikre relevans.

 

En struktureret tilgang til løbende forbedringer skaber et grundlag for at højne kvaliteten af incidenthåndtering over tid.

Med Ivanti Neurons for ITSM

Med Ivanti Neurons for ITSM tilbyder vi en moderne, brugervenlig platform for effektiv styring af incidents og andre Service Management-processer. Med avanceret automatisering og AI styrker løsningen organisationens evne til hurtigt at identificere, klassificere og løse IT-udfordringer. Ivanti Neurons understøtter en strømlinet og intelligent incidenthåndtering ved at tilbyde intuitive self-service portaler, og overvågning i realtid, der reducerer nedetid og forbedrer brugeroplevelsen.

Ivantis førende IT & Enterprise Service Management løsning, Ivanti Neurons for ITSM, indeholder 11 ITIL 4 verificerede processer. 

Det er en webbaseret løsning, som passer til de mere avancerede og unikke behov og ønsker. Med Ivanti Neurons for ITSM er det muligt at konfigurere meget af løsningen selv, så man har mulighed for at skalere og tilpasse løsningen til de specifikke forretningsbehov.

Vi tilbyder Ivanti Neurons for ITSM som er en førende ITSM og ESM løsning

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT, Enterprise og Customer Service Management. Vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger fra øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.