Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
ITIL-eksperter fra Clever Choice, som snakker om hvad ITIL er

Hvad er ITIL? Og er det relevant for jer?

Inden for IT-verdenen har man talt længe om ITIL, og i mange organisationer har det været lidt af et buzz-word. Og i dag er det næsten umuligt at sige IT Service Management, uden at nævne ordet ITIL. 

Men hvad er ITIL egentlig? Og hvordan får man mest værdi ud af at arbejde med det? Det er det, vi vil prøve at præcisere i dette blogindlæg.

Hvad er ITIL?

ITIL er en forkortelse for IT Infrastructure Library, der betegnes som best practice inden for Service Management. Begrebet ITIL blev i slutningen af 1980’erne dannet og udviklet af Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA), der senere blev fusioneret til OGC i England. På daværende tidspunkt var der behov for en struktureret tilgang til, hvordan man driftede, supportede og udviklede IT-løsninger. Det kom på baggrund af, at der var sket en stigning inden for outsourcing. Derfor blev ITIL dannet med formålet om, at skabe en bedre sammenhæng mellem IT og forretning, og i dag er ITIL et fælles fagsprog inden for især support og IT-drift.

ITIL defineres som et rammesæt for organisationer til at opnå kvalitet, service og drift. Det er en metodisk ramme, der giver dig et rammeværk til at skabe idéer, vurdere værdien af services og til at opnå specifikke målsætninger for forretningen. ITIL er derfor ikke definerede regler inden for IT Service Management, men derimod kan det skabe en forståelse af, hvilke processer organisationen bør udvælge og implementere til deres specifikke forretningsmæssige behov. Principperne kan hjælpe organisationer til at løbende at tilpasse deres IT Service Management-løsning, samt til at styrke forståelsen i form af processer, roller og anbefalinger inden for IT-afdelingen.

ITIL er et vigtigt redskab inden for IT Service Management

I dag kan man ikke sige ITIL uden at nævne Service Management. Begrebet Service Management dækker over håndtering af de services som en given organisation tilbyder og leverer, for at skabe værdi for dem selv, deres brugere og evt. kunder. Disse services opererer primært inden for IT, hvilket betyder at det kan være god forretningsmæssig idé at skabe, udvide og forbedre IT Service Management-området.

ITIL anses som værende den mest udbredte metode inden for IT Service Management. Ved IT Service Management forstås de strukturer og processer, der bedst understøtter drift, support, sikkerhed og infrastruktur i samspillet mellem IT-afdelingen og dennes brugere og kunder.

ITIL hjælper derfor med at identificere, planlægge, levere og understøtte IT-processer, der foregår i og omkring IT-afdelingen, og medvirker til at opfylde de forretningsmæssige mål

 

Hvad er IT Service Management?

IT Service Management er en strategi, der er designet til at sikre, at organisationens IT-services leveres på en pålidelig og effektiv måde. Det dækker over systemer og processer en organisation bruger til at levere effektive IT-services. Gevinsten er en mere effektiv hverdag og problemløsning til gavn for brugere, kunder og medarbejdere.

Formålet med et IT Service Management system er at man understøtter driften og leverancen af IT-processer og -services i organisationen. Samtidig kan et IT Service Management system automatisere de manuelle og gentagne IT-processer, hvilket er med til at fremme ensartethed, hver eneste gang et IT-problem opstår og skal fixes.

Læs bl.a. vores blogindlæg om 9 fordele ved en moderne IT Service Management løsning her.

ITIL i dag

ITIL har gennemgået en større udvikling igennem tiderne, og da begrebet blev skabt i 80’erne havde det til formål at give organisationer specifikke regelsæt for processer til IT-afdelingen. Dermed undersøgte organisationer markedet og ledte efter de specifikke ITIL-processer, som kom i et ITSM-værktøj.

I dag foregår købsprocessen anderledes, idet man undersøger om ITSM-værktøjet er ITIL compliant. Her bruger flere ITSM-leverandører Pink Elephant til at vurdere om de er ITIL compliant. Når en IT-proces i et IT Service Management værktøj er Pink Verified, så lever processen op Pink Elephants definition af, hvordan en given IT-proces skal være.

Klik her og se for seneste version af Pink Elephants liste over løsninger, som er verificeret.

ITIL-begrebet har gennemgået en rivende forandring, og hver gang der er kommet en ny fortolkning og forståelse af begrebet, og de involverede processer, opdateres versionen af ITIL.

ITIL 3

I ITIL 3 havde begrebet en proces-orienteret tilgang med specifikke faser, som alle arbejder sammen for at give serviceorganisationer muligheden for at designe, aftale, levere og understøtte IT. 

 

ITIL 4

 I den seneste version ITIL 4 har begrebet ændret karakter til en mere holistisk tilgang, som kobles til et værdibegreb. I ITIL 4 fokuseres der på hvordan processer skaber mest og bedst værdi for både dine interessenter, kunder og brugere. ITIL vil derfor altid være i forandring, da begrebet ændrer karakter på baggrund af organisatoriske, menneskelige, kulturelle og samfundsmæssige tendenser

 

Implementeringen af ITIL - hvordan?

Der eksisterer ingen gyldne regler i forbindelse med implementeringen af ITIL i organisationer. Det at indføre processer i organisationer fra ITIL-området er ofte et lidt større forandringsprojekt, som kan være med til at modne en organisation. For at undgå for mange problemer ved implementeringen, er det vigtigt at adoptere og tilpasse organisationers primære udfordringer og til at dække de forretningsmæssige behov. Derfor er ITIL tænkt som best practice, og ikke som forskrifter eller standarder, fordi det også altid afhænger af struktur, processer og kultur i organisationen.

Hvad så nu?

I dag indeholder de fleste IT Service Management løsninger mange verificerede ITIL-processer. Det er derfor vigtigt at undersøge og reflektere over, hvilke processer I har brug for og hvilke processer I tænker giver mest værdi for jer og jeres brugere. Når man vælger en løsning der er ITIL-verificeret, så ved man at løsningen understøtter den givne proces på en måde, som har levet op til Pink Elephants verificering af hvad der kræves. Derfor er der ingen gyldne svar, når det kommer til ITIL. Det er op til jer, om det det giver mening at implementere de specifikke processer.

Vi tilbyder ITIL 4 verificerede ITSM-løsninger

Vores mål er at at I lykkes med IT & Enterprise Service Management.  Vores ønske er nemlig at I får så meget ud af jeres ITSM-løsning, som i sidste ende skal tilføre mere værdi i jeres hverdag, og dermed frigiver tid til udvikling af jeres forretning.

Ivanti Neurons for ITSM

Ivantis førende IT & Enterprise Service Management løsning, Ivanti Neurons for ITSM, indeholder 11 ITIL 4 verificerede processer. 

Det er en webbaseret løsning, som passer til de mere avancerede og unikke behov og ønsker. Med Ivanti Neurons for ITSM er det muligt at konfigurere meget af løsningen selv, så man har mulighed for at skalere og tilpasse løsningen til de specifikke forretningsbehov.

ITIL 4 verificeret Ivanti Neurons fot ITSM dashboard

Matrix42 Service Management

Matrix42 tilbyder en brugervenlig IT & Enterprise Service Management, der indeholder 11 ITIL 4 verificerede processer. Dermed kan I digitalisere og automatisere jeres IT- og forretningsprocesser i overensstemmelse med ITIL. Dermed skabes der struktur, overblik og I slipper for de tidskrævende og manuelle arbejdsopgaver. Matrix42 Service Management er en webbaseret løsning, der har et modulært design, baseret på Matrix42s low-code platform.

ITIL 4 verificeret Matrix42 Service Management dashboard

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.