Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Søg
Luk dette søgefelt.
Få 9 fordele ved en moderne IT Service Management løsning

9 fordele ved en moderne IT Service Management løsning

Igennem de seneste 10 år har organisationer af en vis størrelse gjort sig erfaringer med IT Service Management løsninger. Dette er sket som en naturlig udvikling i arbejdet med IT og øget fokus på services. I dag efterspørges moderne IT Service Management løsninger, som bl.a. giver mulighed for selv at kunne konfigurere løsningen (frem at hyre eksperter til at kode). Derudover efterspørges bredere funktionalitet og brugervenlighed er mere end nogensinde en høj prioritet. Den moderne IT Service Management løsning understøtter leverancen af IT-tjenester, generelle services og grundlæggende med at hjælpe med at medarbejderne kan fokusere på deres kerneopgaver og ikke bruge unødvendig spildtid.

Organisationer i dag er mere end nogensinde afhængige af samarbejde på tværs af organisatoriske enheder, og det er afgørende at IT-services og – processer fungerer optimalt, stabilt og effektivt. Tidligere var IT-udvikling og IT-drift klart adskilte funktioner, så er det således i dag at på begge sider af bordet er man nu klar over at tæt samarbejde er vejen frem til at sikre gode resultater for både organisationen og evt. kunder. I dag kalder man den udvikling DevOps (sammensat ord af Development og Operations) og signalet med en sammensat betegnelse understøtter det fælles perspektiv. Den røde tråd til er at skabe mere værdi i organisationen ved brug af moderne IT Service Management løsning, hvor AI understøttet automatisering hjælper til mere effektivitet mm

Vi har herunder samlet et bud på de 9 største fordele ved en moderne IT Service Management løsning.

9 af de største fordele ved en moderne IT Service Management løsning

#1 Du er med til at øge effektiviteten

Organisationer der forstår at udnytte en moderne IT Service Management løsning drager først og fremmest fordel af et system, der hjælper til øget effektivitet og vidensdeling. De manuelle arbejdsgange og gentagne indsatser minimeres, fordi du på baggrund af en struktureret tilgang automatiserer processer. Effektiviteten øges fordi en sag lander i systemet og med en automatisk kategorisering, kan organisationer sikre at den ansvarlige medarbejder får de relevante opgaver tildelt. På den måde øges effektiviteten i organisationen og der undgås spild på ineffektive og manuelle sager, der blot resulterer i spild. 

#2 Der skabes mere flow i arbejdet til gavn for brugerne

I dag er automatisering en vigtig rolle for IT-afdelingen, fordi automatisering af IT-processer kan hjælpe med at erstatte langsommelige og gentagne manuelle arbejdsopgaver. Dermed har medarbejderne mulighed for at bruge mere af deres arbejdstid på værdiskabende arbejdsopgaver. Samtidig kan automatisering også hjælpe organisationen med en øget standardisering, som sikrer en ensartet proces i organisationen. 

#3 Du understøtter en ”Shift-Left” ambition og øger produktiviteten

En moderne IT Service Management løsning bør indeholde en selvbetjeningsportal, som er en ekstra kanal for brugerne til at foretage selvbetjening uden involvering af IT-afdelingen. Dette øger produktiviteten, fordi en selvbetjeningsportal skaber færre sager i IT-afdelingen og dermed har IT-medarbejderne tid til de mere komplekse og tidskrævende arbejdsopgaver. I sidste ende vil en selvbetjeningsportal øge kundetilfredsheden, da medarbejderen ikke skal vente på svar fra IT-afdelingen og hjælpe sig selv med at løse det givne problem. 

#4 Du forbedrer kommunikationen og synligheden

IT-organisationer der implementerer en moderne IT Service Management løsning kan øge adgangen til og synligheden af IT-afdelingen og den support der ydes. Der kommer derfor et øget fokus på IT-afdelingen, som skaber synlig værdi når de vigtige processer understøttes. 

#5 Det er muligt at opnå et godt afkast på din investering

ROI er en forkortelse af ”Return On Investment” og bruges bl.a. til at vurdere om en given investering giver det forventede afkast. I forbindelse med valg af en moderne IT Service Management løsning, er der gode muligheder for at sikre en god ROI, og især hvis der skal måles på dette. En positiv ROI kan hjælpe til at flytte argumentationen fra følelser til fakta, og derigennem sikre øget opbakning til IT Service Management indsatser.

Det er vigtigt at understrege at en positiv ROI ikke sikres ved det rette IT Service Management værktøj alene, men med et godt system og et fokus på processer og medarbejdere, er der et godt udgangspunkt for at opnå et godt resultat i en investering i en IT Service Management løsning. 

#6 Du skaber bedre gennemsigtighed i dine serviceleverancer

Manglende gennemsigtighed af IT-processer er et almindeligt problem for organisationer, der endnu ikke har forholdt sig aktivt til, hvordan IT-services skal styres. Med en IT Service Management løsning har du mulighed for at tilpasse IT-processerne til dine specifikke behov. Oftest har en IT Service Management løsning udgangspunkt i ITIL, og du har mulighed for at introducere et sæt standard processer og regler til organisationen. For de organisationer som ikke selv har beskrevne arbejdsrutiner, kan med fordel lade sig inspirere af det, som en IT Service Management løsning kommer med. Med en standardiseret og struktur følger muligheden for en modning af IT-processerne. Det bliver muligt at måle på IT-processerne og få klarhed over organisationens ydeevne og potentiale for forbedringerne over tid. 

#7 Du øger kundetilfredsheden (interne såvel som eksterne)

Organisationens primære ambition er ofte, at kunder og brugere er tilfredse med de IT-services der leveres. Med en god og moderne IT Service Management løsning at du kan skabe grundlaget for bedre kundeoplevelser og mere struktur til at hjælpe med ekspedering af henvendelser. Ved brug af automatisering og systematik, kan spørgsmålene og henvendelserne besvares hurtigere. 

#8 Du øger brugernes valgmuligheder og kanaler

Med en IT Service Management løsning kan du øge brugernes mulighed for service ved en selvbetjeningsportal. Brugerne tilbydes forskellige muligheder for hjælp i selvbetjeningsportalen, og du øger brugernes muligheder for selvhjælp og løse de udfordringer, som lå bag deres henvendelse.

Her vil vi anbefale at lave et service katalog, som er en mulighed for at synliggøre hvilke services der tilbydes. Dermed understøttes synligheden af brugernes muligheder af IT-servicetjenesterne. 

#9 Du reducerer monotone og gentagne arbejdsopgaver

Med en IT Service Management løsning er det muligt at få det fulde og fælles overblik over sagerne og forløbet af disse. Dette skaber værdi for alle partner, og både ledere og IT-systemadministrator kan være mere effektive i forhold til at arbejde med sager og henvendelser. Samtidig er det en fordel at alle sager dokumenteres og synliggøres i et fælles system, fordi det hjælper til bedre struktur og reducerer ressourcespild ved de at sagerne dokumenteres og manuelle og gentagne henvendelser.

Nogle leverandører fortæller ikke deres potentielle kunder om nye tiltag eller ændringer. Derfor skal I være sikre på, at I vælger en leverandør, som har intentioner om at udvikle deres nuværende værktøj og service. Derfor bør I undersøge hvilke fremtidsplaner den potentielle leverandør har for sine løsning. På den måde kan bedre sikre jer at ITSM-værktøjet altid skaber værdi for jer, jeres organisation og kunder og I ikke selv kommer til at forestå omkostninger til ny funktionalitet mm.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.

Lad os hjælpe jer

Vi er eksperter i IT & Enterprise Service Management, og vi møder vores kunder i øjenhøjde. Vi tror på den gode relation, hvor en åben dialog er vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Vores fokus er på løsninger på øverste hylde, og som vi ved har en god balance mellem kost og værdi.